Στέφανος άγιος, Πάχνα

Image

Μικρή μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία στο μέσο εκτεταμένου συνοικισμού. Η εκκλησία είναι κατά μεγάλο μέρος επιχωσμένη. Διασώζει τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. Σε καλή σχετικά κατάσταση σώζεται το Άγιο Μανδήλιο.