Στράτος Γεώργιος

Έλληνας πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και πολιτικός. Γεννήθηκε το 1887, σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και σταδιοδρόμησε στο πολεμικό ναυτικό. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασιατική εκστρατεία και στην εθνική αντίσταση κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1928. Διετέλεσε υπουργός Συγκοινωνιών (1932) και Στρατιωτικών (1947-48).

 

Τον Μάιο του 1951 οι Κύπριοι αδελφοί Σωκράτης και Σάββας Λοΐζίδης*, που ζούσαν στην Αθήνα, μύησαν τον Γεώργιο Στράτο στη Μυστική Επιτροπή* Αγώνος Κύπρου που σκοπό είχε την προετοιμασία ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο. Κατά τον Σάββα Λοϊζίδη (Ἄτυχη Κύπρος, Αθήνα, 1980, σ. 97), ο Στράτος συνεφώνησεν ἐνθουσιασμένος μέ τήν ἰδέαν [του απελευθερωτικού αγώνα] καί συνέστησεν ὅτι ἔπρεπε νά κερδίσωμεν τήν συνεργασίαν τοῦ Κυπρίου συνταγματάρχου ἐ.ἀ. Γεωργίου Γρίβα...

 

Ο Γρίβας προσεγγίστηκε αμέσως από τους αδελφούς Λοϊζίδη και, όπως είναι γνωστό, τελικά ανέλαβε ως στρατιωτικός αρχηγός του αγώνα. Ο Γεώργιος Στράτος εργάστηκε, μαζί με άλλους, καθ’ όλο το στάδιο προπαρασκευής του αγώνα.  Ήταν δε ένας εξ εκείνων που υπέγραψαν τον γνωστό όρκο για τον αγώνα στην Αθήνα, στις 7.3.1953. Στον όρκο αυτό, η υπογραφή του είναι δεύτερη στη σειρά, μετά την υπογραφή του αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄.