Σώζος Χριστόδουλος

Εις τον ηρωικώς πεσόντα Χρ. Σώζον

ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΡΩΪΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΑ ΧΡ. ΣΩΖΟΝ

 

Τζ'αί  πκοιά μάνα, Χριστόδουλε,

στό μνῆμα σὤν νά κλάψη;

Πκοιά μάνα τήν καντήλαν σου

ἐν νἄρτη νά τήν ἄψη;

Τζ'αί πκοιά κοπέλλα λίβανον

ἐν νἄρτη νά καπνίση,

τό μνῆμά σου τραντάφυλλα

τζ' ἀθθούς νά τό ραντίση;

Πκοιά λυερή τό Σάββατον

στούς λᾶς ἐν νά θωρκέται

γονατιστή στό μνῆμά σου

νά πικρανακαλιέται;

 

Ἄχ! Σῶζο, ἐπολέμησες

μιάλην νά δῆς Ἑλλάδαν ۠    

ἡ δάφνη ἔσ'ει μυρωδκιάν

ἀμμά σ'ει τζ'αί πικράδαν.

Ἔσ'ει παντού ἡ δάφνη σου

τούς τόπους μυρισμένους,

ἀμμά ἐμᾶς ἡ πίκρα της

ἔσ'ει μας ψατζ'εμένους.

Συγχώρα μου πού ἄρκησα

τραούδιν νά σοῦ γράψω ۠

ἐν ἠξέρω τό μνῆμά σου

νἄρτω τζ'αί τζ'εῖ νά κλάψω.

 

Β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ