Τίμιος ο Κύπριος

Κύπριος του 1ου μ.Χ. αιώνα, «πολύ σημαντικός άνθρωπος» (Κύπριος ἀνήρ τῶν ἀξιολόγων), όπως αναφέρει ο Ιώσηπος στο σύγγραμμά του Ἰουδαϊκή Ἀρχαιολογία (18.131).

 

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τον πολύ σημαντικό αυτό Κύπριο. Ο Ιώσηπος, που μόνος αυτός τον αναφέρει, γράφει απλώς ότι ο Τίμιος ο Κύπριος είχε πάρει ως σύζυγό του την Αλεξάνδρα, αδελφή του περιβόητου Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Φαίνεται ότι η Αλεξάνδρα αυτή είχε έλθει να ζήσει στην Κύπρο όπου κατοικούσε ο σύζυγός της, γιατί ο Ιώσηπος προσθέτει ότι «πέθανε κοντά του άτεκνη» (παρ' ᾧ δή ἄτεκνος τελευτ).