Σωφρόνιος ιερομόναχος

Αντιγραφέας χειρογράφων. Αντέγραψε το ευαγγελιάριο Vatic. Gr. 2311, το 1552, κατά παραγγελία κάποιου Παρασκευά και της συζύγου του για μια εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα.