«Ταχυδρόμος»

Image

Εβδομαδιαία αρχικά και αργότερα καθημερινή εφημερίδα που κυκλοφόρησε περιορισμένο αριθμό φύλλων.   Άρχισε την έκδοσή της στις 5.4.1946 ως εβδομαδιαία (κάθε Παρασκευή). Από το Σάββατο 11.5.1946 έγινε καθημερινή. Είχε μικρό μέγεθος (46X32 εκ.), ήταν εξάστηλη (πλάτος στήλης 4,5 εκ.) και δισέλιδη. Η εφημερίδα αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και ανέστειλε την έκδοσή της στις 15.6.1946. Επανήλθε σε πολύ μικρό μέγεθος (32X22 εκ., τετράστηλη και μονοσέλιδη) στις 10.10.1946 και ανέστειλε οριστικά την έκδοσή της στις 28.11.1947, αφού κυκλοφόρησε 47 φύλλα.

 

Ιδιοκτήτης και διευθυντής της ήταν ο δημοσιογράφος Μάρκος Ε. Κωνσταντινίδης, που εργάστηκε προηγουμένως στο συντακτικό προσωπικό του «Νέου Κυπριακού Φύλακα» (1932-1941), στον «Ἀνεξάρτητο» ως βοηθός αρχισυντάκτης (1941-1943) και αργότερα στις εφημερίδες «Πυρσό» και «Ἐλευθερία». Από την «Ἐλευθερία» ο Μάρκος Κωνσταντινίδης προσελήφθη από τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ' ως γραμματέας Εθναρχίας και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 ως γραμματέας Προεδρίας της Δημοκρατίας.