Τιμόχαρις

Image

Με το όνομα αυτό είναι γνωστοί από συλλαβικές επιγραφές σε νομίσματα ή σε επιτύμβιες στήλες δυο βασιλιάδες του αρχαίου Μαρίου. Ο Τιμόχαρις Α' ήταν πιθανώς γιος του Στασίοικου Α' και βασίλευσε κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Το όνομά του είναι αναγραμμένο και στις δυο όψεις 133 νομισμάτων που βρέθηκαν στον «θησαυρό» του Βουνιού. Σε μερικές επιγραφές ο Τιμόχαρις χαρακτηρίζεται «Μαριεύς».

 

Ο Τιμόχαρις Β' ανήκει στον επόμενο (4ο π.Χ.) αιώνα και το όνομά του, με τον τίτλο του βασιλιά, βρέθηκε σε επιτύμβια στήλη στην τοποθεσία Λίμνη, έξι χιλιόμετρα ανατολικά του αρχαίου Μαρίου. Για τους δυο αυτούς Κυπρίους βασιλιάδες δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε φιλολογικές πηγές.