Τιμόχαρις

Image

Βασιλιάς της αρχαίας Πάφου. Το όνομά του διασώζεται σε συλλαβική επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ. από τάφο στη νεκρόπολη της Πάφου. Ο Τιμόχαρις, που βασίλευσε γύρω στο 385 π.Χ., αναφέρεται και ως «ἱερεύς τῆς ἀνάσσης» (ιερέας της θεάς Αφροδίτης). Καμιά άλλη πηγή, νομισματική ή φιλολογική, δεν τον αναφέρει. Γιος του ήταν ο Εχέτιμος, ο οποίος αναφέρεται και αυτός ως ιερέας της Αφροδίτης.