Βακτριανή

Image

Αρχαίο κράτος της κεντρικής Ασίας, που καταλάμβανε τις περιοχές του σημερινού Τουρκεστάν και του βορείου Αφγανιστάν. Πρωτεύουσα ήταν η Βακτρία και οι κάτοικοι της χώρας λέγονταν Βακτροί ή Βάκτριοι ή Βακτριανοί, προέρχονταν δε από διάφορες νομαδικές φυλές. Εξαιτίας της κεντρικής της θέσης, η χώρα αυτή βρισκόταν συνεχώς αναμεμειγμένη στα διάφορα γεγονότα της κεντρικής Ασίας.

 

Την Βακτριανή κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, που ωστόσο αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα μ' αυτήν επειδή οι ανυπότακτοι κάτοικοί της εξεγείρονταν. Όπως αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης, όταν το 329/8 π.Χ. ο Αλέξανδρος έμαθε ότι ο Σατιβαρζάνης από την Βακτριανή κατόρθωσε, μαζί με πολλούς ιππείς, να ξεσηκώσει το έθνος των Αρίων, έστειλε εναντίον του στρατιωτική δύναμη με αρχηγούς τον Εριγυιό και τον Κύπριο Στασάνορα, πρίγκιπα των Σόλων, ο οποίος συμμετείχε στην εκστρατεία του Μακεδόνα στρατηλάτη στην Ασία. Ο Αρριανός δεν αναφέρει τον Στασάνορα ως ένα των αρχηγών στην επιχείρηση αυτή, τον αναφέρει όμως ως σατράπη (διοικητή) των Αρίων, διορισμένο από τον Αλέξανδρο. Από τη θέση αυτή πρέπει να μετείχε στην επιχείρηση.

 

Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, ο Αντίπατρος έκαμε καινούργια διανομή των σατραπειών και διόρισε τον Στασάνορα τον Σόλιο σατράπη της Βακτριανής και της Σογδιανής, ενώ στην Αρία και στη Δραγγινή σατράπης διορίστηκε ένας ακόμη Κύπριος, και μάλιστα Σόλιος κι αυτός, ο Στάσανδρος.

 

Στη διαμάχη μεταξύ των Επιγόνων που ακολούθησε, αναφέρεται από τον Διόδωρο Σικελιώτη ότι ο Στάσανδρος τάχθηκε με το μέρος του Ευμένη. Μάλιστα ο Στάσανδρος, ενισχυμένος και με στρατεύματα από τη Βακτριανή, πολέμησε μαζί με τον Ευμένη κατά του Αντιγόνου. Ο Αντίγονος υπερίσχυσε. Αργότερα η Βακτριανή κυβερνήθηκε από τους Σελευκίδες.