Τσιβίτζ’ια ή τσιμπούρκα

Image

Dermacentor variabilis sp. Οικογένεια: Ixodidae. Μικρά παρασιτικά έντομα που επιτίθενται κυρίως στους σκύλους αλλά και σε άλλα ζώα, σε πουλιά, σπανίως δε και στον άνθρωπο. Όταν καταφέρουν να «κολληθούν» στον άνθρωπο, είναι πολύ ενοχλητικά και φορείς ασθενειών.

 

Το τσιβίτζ'ιν γεννά τα αυγά του σε διάφορα μέρη, ιδίως στο έδαφος, ουδέποτε όμως στα ζώα πάνω στα οποία παρασιτεί κι από τα οποία τρέφεται. Μέχρι ν' αναπτυχθεί, μπορεί ν' αλλάξει και 2 ή 3 ζώα από τα οποία τρέφεται. Μετά κατεβαίνει στο έδαφος για να γεννήσει. Για την καταστροφή του υπάρχουν εντομοκτόνα, σε υγρό ή σκόνη, πολύ αποτελεσματικά.

 

Το ζώο, ιδίως ο σκύλος, που έχει τσιβίτζ'ια, λέγεται τσιβιτζ'ιάρης. Μεταφορικά τσιβίτζ'ιν λέγεται ο ενοχλητικός άνθρωπος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια