Φραγκόλακκος

Image

Ονομασία του άνω τμήματος του αργακιού του Κάστρου που πηγάζει από τα νότια του κάστρου της Καντάρας και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα βορειοανατολικά του χωριού Πογάζι.

Για περισσότερες πληροφορίες για το αργάκι του Κάστρου βλέπε λήμμα αρκάτζια.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια