Αίγυπτος και Κύπρος

Image

Οι ποικίλες και συνεχείς σχέσεις της Κύπρου προς την Αίγυπτο, γειτονική χώρα με σπουδαίο όσο και πανάρχαιο πολιτισμό, δεν μετριούνται με χρόνια ή αιώνες αλλά με χιλιετηρίδες. Σχέσεις πολιτικές, εμπορικές, πολιτιστικές και πνευματικές χιλιάδων χρόνων, από την αυγή της ιστορίας συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 

Σύμφωνα με τους αρχαίους χρονικογράφους της Αιγύπτου, την χώρα κυβερνούσαν κατά τους προϊστορικούς χρόνους οι θεοί. Ακολούθησαν οι γενιές των ημιθέων, οπαδών του Ώρου. Κατά την 4η χιλιετηρίδα εμφανίστηκαν περί τα 40 βασίλεια κατά μήκος της κοιλάδας του Νείλου και στις οάσεις, που στα τέλη της ενώθηκαν, σχηματίζοντας δυο κράτη: Το βασίλειο της Κάτω Αιγύπτου και το βασίλειο της Άνω Αιγύπτου. Γύρω στα 3000 π.Χ. ενώθηκαν και τα βασίλεια αυτά, κι απετέλεσαν ένα ενιαίο κράτος. Από την εποχή αυτή, η ιστορία της Αιγύπτου, όπου βασίλεψαν 30 δυναστείες φαραώ, διαχωρίζεται σε διάφορες περιόδους. Κατά σειρά: Θινιτική περίοδος, περίοδος της Αρχαίας Αυτοκρατορίας, της Μέσης Αυτοκρατορίας, των Υξώς, της Νέας Αυτοκρατορίας, της Παρακμής, της Παλινόρθωσης, της Περσικής Κατοχής, της κατάκτησης από τον Μέγα Αλέξανδρο, της Ελληνιστικής (Πτολεμαίοι), της Ρωμαϊκής Κατοχής, της Βυζαντινής Κατοχής, της Τουρκικής Κατοχής.

 

Βλέπε λήμμα: Αλέξανδρος Μέγας

 

Η Αίγυπτος απέκτησε την ανεξαρτησία της στα 1801 μ.Χ., όμως και κατά τους νέους χρόνους πέρασαν εισβολείς- κατακτητές, όπως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Αν παραλληλίσει κανένας τις περιόδους αυτές της αιγυπτιακής ιστορίας με εκείνες της αντίστοιχης κυπριακής, θα δει ότι πολύ συχνά κοινή ήταν η μοίρα των δυο χωρών αφού και η Κύπρος πέρασε κάτω από την κυριαρχία των Περσών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Πτολεμαίων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Τούρκων και των Άγγλων, αν και για την Κύπρο η β', η γ' και η ε' ήσαν περίοδοι σύνδεσής της προς ομοεθνές κράτος.

 

Ο λαός της Αιγύπτου δημιούργησε ένα από τους αρχαιότερους και σπουδαιότερους πολιτισμούς στον κόσμο, δείγματα του οποίου μπορεί κανένας να θαυμάσει σήμερα στο Καρνάκ, στο Λούξορ, στις Θήβες, στη Μέμφιδα κ.α.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image