Φραντζέσκο Τζιοβάννι

Image

Ιταλός στρατιωτικός του 16ου αιώνα, καταγόμενος από τη μικρή πόλη Κάβο, που το 1570-1571 πολέμησε στην Κύπρο εναντίον των Οθωμανών εισβολέων, ενταγμένος στον στρατό των Βενετών και φέροντας τότε τον βαθμό του λοχαγού.

 

Ο Τζιοβάννι Φραντζέσκο, που ήταν ευγενούς καταγωγής (αναφέρεται και ως κάτοχος του τίτλου του κόμητα) πήρε μέρος στην υπεράσπιση της Αμμοχώστου ως διοικητής ενός των λόχων που βρίσκονταν στην πόλη.

 

Την 21η Ιουνίου του 1571, κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις πιο μεγάλες και γενικές επιθέσεις των Τούρκων προς κατάληψη της Αμμοχώστου, ο Τζιοβάννι Φραντζέσκο πληγώθηκε και πέθανε πάνω στα τείχη της πόλης. Ετάφη στην Αμμόχωστο, ενώ η σκληρότατη πολιορκία της συνεχιζόταν.