Χιονώδες όρος

Image

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστό στην Αρχαιότητα το ψηλότερο βουνό της Κύπρου Τρόοδος. Το όνομα αυτό απαντάται στο έργο Περίοδοι καί Μαρτύριον τοῦ  ἁγίου Βαρνάβα τοῦ  ἀποστόλου. Σ' αυτό αναφέρεται ότι οι απόστολοι Βαρνάβας και Μάρκος, αφού πέρασαν το Χιονώδες όρος, έφθασαν στην Παλαίπαφο. Την ύπαρξη της ονομασίας αυτής μαρτυρούν και συγγραφείς των τελευταίων Μεσαιωνικών χρόνων και της Αναγέννησης.

 

Αξίζει ν'  αναφερθεί ότι η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς του Τροόδους, ο Όλυμπος, ονομάζεται και σήμερα Χιονίστρα* από πολλούς Κυπρίους.