Χριστιανικές Οργανώσεις

Image

Οι Ορθόδοξες Χριστιανικές Οργανώσεις στην Κύπρο εκφράζονται κυρίως με το κίνημα που είναι γνωστό ως Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Νέων/Νεανίδων (ΟΧΕΝ). Η OXEN ξεπήδησε μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας και με την ενθάρρυνση εκκλησιαστικών παραγόντων. Στη Λευκωσία, η OXEN ιδρύθηκε το 1947, χρησιμοποιώντας οικήματα στον χώρο της εκκλησίας Φανερωμένης. Σταδιακά η OXEN απλώθηκε σε παγκύπρια κλίμακα. Ο ρόλος της ήταν καθαρά ιεραποστολικός, κοινωνικός, ανθρωπιστικός και εθνικός. Το γυναικείο χριστιανικό κίνημα της OXEN (νεανίδων και κυριών) είναι κατά πολύ ευρύτερο εκείνου των νέων/ανδρών και στο τέλος της δεκαετίας του 1950 αριθμούσε 20.000 μέλη παγκύπρια.

 

Μέχρι το 1963 η OXEN λειτουργούσε ως αυτοδύναμο κίνημα, με την καθοδήγηση όμως και την ηθική συμπαράσταση της Εκκλησίας. Από το 1963 κ.ε. η Εκκλησία ανέλαβε επίσημα το κίνημα της OXEN και το επιχορηγεί στον ιεραποστολικό και κοινωνικό του ρόλο. Οι δραστηριότητες της OXEN περιλαμβάνουν κατηχητικά σχολεία, κοινωνικές δραστηριότητες, φιλανθρωπικές αγορές, κατασκηνώσεις κλπ.

 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσφορά της OXEN κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59. Τα πρώτα στελέχη της ΕΟΚΑ στρατολογήθηκαν από τις τάξεις της OXEN που ήταν δικτυωμένη σε όλη την Κύπρο. Ολόκληρος ο μηχανισμός της οργάνωσης είχε ταχθεί στην υπηρεσία του αγώνα: πέρα από τη συμμετοχή μελών της OXEN στον ένοπλο αγώνα, η ευρύτερη προσφορά της αφορούσε συντήρηση και τροφοδοσία κρησφυγέτων, φιλοξενία ανταρτών σε σπίτια, μεταφορά οπλισμού, χρησιμοποίηση γυναικών της OXEN ως συνδέσμων της ΕΟΚΑ (γιατί δεν κινούσαν την προσοχή των Άγγλων), ετοιμασία ειδών ενδύσεως για τους αντάρτες, εκτύπωση φυλλαδίων της ΕΟΚΑ κλπ. Όλα τα μέλη της OXEN πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

 

Από το 1952 και για μακρά σειρά ετών πρόεδρος της OXEN (Λευκωσίας) διετέλεσε η εκπαιδευτικός/θεολόγος Ουρανία Κοκκίνου.

 

* Πρέπει επίσης να αναφερθεί η λειτουργία, στις αγροτικές κοινότητες και προάστια της Λευκωσίας, των Θρησκευτικών Ορθοδόξων Ιδρυμάτων (Θ.Ο.Ι.) τα οποία επίσης τελούν υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας, και ο ρόλος τους είναι εθνικοθρησκευτικός, ενώ αναπτύσσουν ποικίλες άλλες δραστηριότητες (αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.α.).