Αγιοταφική αδελφότητα

Image

Μοναστική αδελφότητα Ελλήνων, με ηγέτη τον πατριάρχη Ιεροσολύμων. Βασικό της έργο η προστασία των Αγίων Τόπων στην Παλαιστίνη. Η αδελφότητα διαθέτει μετόχι στην Κύπρο.

 

Οι σχέσεις του Αγίου Τάφου προς την Κύπρο ήταν και είναι στενότατες. Αρχίζουν από την εποχή της ίδρυσης της κυπριακής Εκκλησίας από τους Παύλο και Βαρνάβα το 46 μ.Χ. και συνεχίζονται με διακυμάνσεις μέχρι σήμερα.

 

Πολλοί Κύπριοι μοναχοί υπήρξαν στο παρελθόν και είναι και σήμερα μέλη της Αγιοταφικής αδελφότητας. Απ' αυτούς όχι λίγοι αναδείχθηκαν κατά καιρούς σε διάφορα υψηλά και ύψιστα αξιώματα του θρόνου των Ιεροσολύμων, όπως αρχιμανδρίτες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, κλπ. και συνέβαλαν στην ανάπτυξη και ανάδειξή του.

 

Αναρίθμητοι Κύπριοι προσκυνητές των Αγίων Τόπων ανά τους αιώνες, συντηρούσαν τους στενούς δεσμούς της Κύπρου προς την Αγιοταφική αδελφότητα κι έφερναν από τα Ιεροσόλυμα και την Παλαιστίνη πολιτιστικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες επιδράσεις στη ζωή του νησιού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σε κώδικες της βιβλιοθήκης του πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπάρχουν πάρα πολλές εγγραφές Κυπρίων δωρητών, πεθαμένων για μνημόσυνα, προσκυνητών, αδελφών κλπ. Ακόμα, σε κώδικες των κυπριακών Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής υπάρχουν μαρτυρίες για τους δεσμούς Κύπρου και Αγιοταφικής αδελφότητας.