Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών ΠΟΒΕΚ

Image

Η Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών(ΠΟΒΕΚ) ιδρύθηκε αρχικά ως   Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  το 1942 μέσα στις δύσκολες συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να βοηθήσει τους επαγγελματίες βιοτέχνες και καταστηματάρχες να αντιμετωπίσουν συλλογικά την έλλειψη πρώτων υλών και εμπορευμάτων για τις βιοτεχνίες και τα καταστήματά τους.Στην Ένωση συμμετείχαν και Τουρκοκύπριοι καθώς και Αρμένιοι καταστηματάρχες.

 

Το 1952 μετονομάστηκε σε Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ). Το 1997 μετατράπηκε σε Ομοσπονδία και το 2006 σε Γενική Συνομοσπονδία Παγκυπρίων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ).

 

Η Γ. Σ. ΠΟΒΕΚ έχει στη δύναμή της πέραν των 10.000 χιλιάδων μελών, που ανήκουν στους διάφορους επαγγελματικούς συνδέσμους  από όλες τις σφαίρες  της οικονομικής δραστηριότητας, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες, τεχνικά επαγγέλματα, δημόσιες μεταφορές  κ.α. Στην ΠΟΒΕΚ υπάγονται: α) Η Κεντρική Επιτροπή, β) τέσσερις επαρχιακές επιτροπές στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα-Αμμόχωστο και Πάφο και γ) 60 επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

 

Με βάση το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, η Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ αποσκοπεί στην προώθηση και επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων των μελών της παγκύπρια, επαρχιακά, κλαδικά καθώς και άλλων γενικών προβλημάτων. Η Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ είναι ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική και μη κομματική οργάνωση που επιδιώκει την προώθηση των σκοπών της μακριά από κάθε κομματική και θρησκευτική  δραστηριότητα.