Αγνοούμενοι

Ψήφισμα ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για αγνοούμενους 15.3.2007

Image

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία προχώρησε στις 15 Μαρτίου 2007 στην υιοθέτηση ψηφίσματος για τους αγνοουμένους το οποίο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό (εισήγηση ευρωβουλευτή Παναγιώτη Δημητρίου). Το ψήφισμα καλεί το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενδιαφερθούν ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και παραπέμπει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για παρακολούθηση. Ζητεί επιπρόσθετα από την Επιτροπή, και αυτή η ρήτρα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, να υποβάλλει περιοδικά εκθέσεις θέτοντας ως χρονοδιάγραμμα κατάθεσης της πρώτης ένα εξάμηνο. Το ψήφισμα καλεί επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με ειλικρίνεια και εντιμότητα για ταχεία ολοκλήρωση των ερευνών σχετικά με την τύχη όλων των αγνοουμένων και να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 10ης Μαΐου του 2001. Καλεί παράλληλα όλους όσοι έχουν ή είναι σε θέση να έχουν πληροφορίες ή στοιχεία που απορρέουν από προσωπική γνώμη ή αρχεία ή εκθέσεις πεδίου μάχης ή μητρώα κρατητηρίων να τα καταθέσουν-προσφέρουν, χωρίς καθυστέρηση στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους. Τέλος το ψήφισμα καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενδιαφερθούν ενεργά για το πρόβλημα αυτό, προσφέροντας μεταξύ άλλων χρηματική ενίσχυση στη ΔΕΑ και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα σε συνεργασία με το γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΔ (10ης Μαΐου 2001) και των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.