Αγνοούμενοι

Το θέμα των αγνοουμένων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Image

Το ζήτημα των αγνοουμένων συζητήθηκε και από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. στη Γενεύη (27.2.1976) όπου εγκρίθηκε ψήφισμα με το οποίο εκαλείτο και πάλι ο γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. να συνεχίσει και εντείνει τις προσπάθειές του για επίλυση του προβλήματος των αγνοουμένων.

 

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε (10.7.1976) έκθεση σχετική με τις θηριωδίες που διέπραξαν τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει υπόθεσις (presumption) για τουρκική ευθύνη για την τύχη προσώπων τα οποία βρίσκονταν υπό τουρκικό περιορισμό. Ωστόσο, συνεχίζει η έκθεση της Επιτροπής, οι μαρτυρίες που κατέχει η Επιτροπή δεν επιτρέπουν ένα τελικό συμπέρασμα σχετικά με την τύχη των Ελλήνων Κυπρίων που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι. Αυτό οφείλεται μερικώς στο γεγονός ότι στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής δεν επετράπη η είσοδος στο βόρειο μέρος της Κύπρου [κατεχόμενα εδάφη] και σε μέρη στην Τουρκία όπου Έλληνες Κύπριοι αιχμάλωτοι εκρατούντο ή είχαν κρατηθεί.

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image