Χτένιν

Image

Μέρος της βούφας, του παραδοσιακού κυπριακού εργαλείου. Πρόκειται για το ξύλινο εκείνο εξάρτημα με «δόντια» μέσα από τα οποία περνούν οι κλωστές που υφαίνονται. Το χτένιν είναι τοποθετημένο οριζόντια και κατά πλάτος, κινείται δε από την υφάντρα μπρος-πίσω κατά τη διάρκεια της ύφανσης. Βλέπε σχετικά στο λήμμα βούφα.