Χιτός

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Γεώργιο Βουστρώνιο, ότι το 1473 είχε δοθεί από τη βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο στον ευγενή Φίλιππο Ποδοκάταρο, μαζί με ένα ακόμη χωριό, την Δορά.

 

Το χωριό υπολογίζεται ότι βρισκόταν περίπου στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το χωριό Γερόλακκος, δηλαδή κοντά στη Λευκωσία και προς τα δυτικά της. Σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. του Abr. Ortelius, 1573), το χωριό βρίσκεται σ' αυτή την περιοχή, σημειωμένο ως Chito.

 

Κατ' άλλη ερμηνεία, ίσως ο Βουστρώνιος να εννοούσε στην αναφορά του το χωριό Κίτιν που γνωρίζουμε από άλλες πηγές ότι απετέλεσε, πράγματι, σημαντική ιδιοκτησία της οικογένειας Ποδοκάταρο.

 

Πάντως ο Χιτός (Chito) παρά τον Γερόλακκο αναφέρεται και σε παλαιό χειρόγραφο ως Chitos, μάλιστα σε σχέση με τον Γερόλακκο.

 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει επίσης τον Χιτόν μαζί με αρκετά άλλα χωριά που ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Α' (1382 -1398) είχε δώσει στον αδελφό του τον «κύριο της Βηρυτού». Ο Μαχαιράς διευκρινίζει ότι ο βασιλιάς είχε εκχωρήσει στον αδελφό του μερικά από «τά χωργιά του», άρα ο Χιτός ήταν ως τότε βασιλική ιδιοκτησία.

 

Τον οικισμό μνημονεύει ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος, που γράφει την ονομασία του ως Chito, όπως αναγράφεται και σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του 1573. Συγκεκριμένα ο Φλώριος, αναφερόμενος στην αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, γράφει ότι ο Χιτός είχε δοθεί τότε στον βασιλικό γιατρό Γαβριήλ Τζεντίλε, που είχε πάρει στην κατοχή του και άλλα 5 χωριά.

 

Φαίνεται ότι ο Χιτός διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ο Ν.Γ. Κυριαζής (1952) δίνει την πληροφορία ότι στο χωριό Γερόλακκος υπήρχε τοποθεσία Σ'ιήτος, «ἐντός τῆς ὁποίας ἁπλοῦνται καί τά ἐρείπια προτέρου ναοῦ, τοῦ ἁγίου Γεωργίου προφανῶς».