Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Image

Νοσοκομείο εξειδικευμένο στη θεραπεία του καρκίνου, που βρίσκεται στη Λευκωσία. Άρχισε τη λειτουργία του το 1998, με δωρεά της Τράπεζας Κύπρου (ανέγερση και εξοπλισμός του Ογκολογικού Κέντρου) και με την παραχώρηση κρατικής γης στο χώρο του Μακάρειου Νοσοκομείου, καθώς και την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών δαπανών του Κέντρου από το κράτος.

 

Τράπεζα Κύπρου

Οι βάσεις για τη λειτουργία του τέθηκαν το 1990 όταν ο πρόεδρος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Σόλων Τριανταφυλλίδης, εξάγγειλε δωρεά 3.000.000 εκατ. λιρών για τη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου:  «Πιστεύουμε ότι η δωρεά αυτή είναι μια προσφορά προς τον κυπριακό λαό, στον οποίο η Τράπεζα  Κύπρου οφείλει πολλά. Είναι ο κυπριακός λαός o οποίος τη στήριξε και τη στηρίζει και την περιβάλλει με την εμπιστοσύνη και την αγάπη του, θεωρώντας την ως την Τράπεζά του, την Τράπεζα της Κύπρου».

 

Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι το τέλος του 2021, το Κέντρο ενέγραψε 45.278 ασθενείς. Κατά το 2021, το έλαβαν θεραπεία σ’ αυτό 16.640 ασθενείς. 2.160 από αυτούς ήταν νέοι ασθενείς. Στο Κέντρο εργάζονταν κατά το 2021, 254 ιατροί και διοικητικοί υπάλληλοι. 

 

Το Κέντρο προσφέρει σύγχρονες ογκολογικές υπηρεσίες: Ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας, νοσηλείας εσωτερικών ασθενών, διαγνωστικών εξετάσεων, όπως αιματολογικές και ακτινοδιαγνωστικές.

 

» Βλέπε λεπτομέρειες: Ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα

 

Για υπηρεσίες όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η ψυχολογική υποστήριξη και η μεταφορά ασθενών, το Κέντρο συνεργάζεται με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων. Επίσης υπάρχει στενή συνεργασία με το Νοσηλευτικό Κέντρο «Αροδαφνούσα».

 

Κέντρο για τον Καρκίνο

Στις 19 Ιουνίου 2023 το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Κέντρων για τον Καρκίνο (Organisation of European Cancer Institutes - OECI). Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου να συμμετέχει σε έναν διεθνή Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που απαριθμεί 123 μέλη από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ηπείρων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς στην Κύπρο.

 

Ο Οργανισμός OECI είναι διεθνώς αναγνωρισμένος στον τομέα του, προωθώντας και ενισχύοντας την έννοια της «ολοκληρωμένης» και «πολύ-τομεακής» προσέγγισης, υποστηρίζοντας την ποιοτική φροντίδα των ασθενών και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των μελών και προωθώντας συνέργειες με άλλους οργανισμούς για τον καρκίνο.

 

Στόχος του Οργανισμού, είναι τόσο η εφαρμογή εξατομικευμένης προσέγγισης στην πολυτομεακή φροντίδα για τη μείωση της θνητότητας, όσο και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη φροντίδα σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο.

 

Ιστορική αναδρομή

Τον Ιούλιο του 1990, το διοικητικό συμβούλιο του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου αποφασίζει να πραγματοποιήσει μία σημαντική δωρεά προς το κυπριακό κοινό, δείχνοντάς του και έμπρακτα την ευγνωμοσύνη του. Μετά από αρκετό προβληματισμό, αποφασίζει όπως η δωρεά αυτή προσφερθεί στον τομέα της υγείας του λαού.


Τον Νοέμβριο του 1990, η Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συστάθηκε, υποβάλλει εισήγηση όπως δημιουργηθεί ένα τριτοβάθμιο ιατρικό κέντρο το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες, όπως η ογκολογία, μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, λευχαιμία κ.λπ. Λόγω του ότι οι ειδικότητες αυτές είναι πολλές, το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αποφασίζει όπως η δωρεά διατεθεί αποκλειστικά στον τομέα της ογκολογίας.


Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1991, τα διοικητικά συμβούλια του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και του ιατρικού της ιδρύματος αποφασίζουν να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές σχετικής μελέτης, οι οποίες συνίστανται στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, αυτόνομου Ογκολογικού Κέντρου, το οποίο θα παρέχει διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες. Όραμα των δωρητών είναι όπως αυτό αποτελέσει ένα κέντρο τελειότητας (Centre of Excellence).


Στις 6/11/1992 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ιατρικού ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με την οποία το ιατρικό ίδρυμα αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους ανέγερσης και εξοπλισμού του κέντρου. Σε αντάλλαγμα της δωρεάς, η κυβέρνηση παραχωρεί κρατική γη στον χώρο του Μακάρειου Νοσοκομείου, δίπλα από το Κέντρο Θαλασσαιμίας, για την ανέγερση του Ογκολογικού Κέντρου και αναλαμβάνει την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών του δαπανών στο διηνεκές, με τη μέθοδο της ετήσιας καθορισμένης χορηγίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Στις 3/1/1995 υπογράφεται στην παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη το καταστατικό έγγραφο του κέντρου μεταξύ των ιδρυτών. Βάσει αυτού, ο αριθμός των επιτρόπων είναι επτά: Τρεις διορισμένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία, τρεις από το ιατρικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, ενώ ο πρόεδρος των επιτρόπων διορίζεται από κοινού. Στις συνεδρίες παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων και αργότερα, η Europa Donna Κύπρου.


Στις 14/9/1995 κατατίθεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο θεμέλιος λίθος του έργου. Το Ογκολογικό Κέντρο λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 1998 με δύο κλινικές: Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και ακτινοδιαγνωστικής και παθολογίας ογκολογίας. Όραμα και αποστολή του:

 

  • Η αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες.
  • Η συνεργασία με τα κρατικά νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές και τους συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς.
  • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
  • Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Η δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα.
  • Τέλος, η εξέλιξή του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

 

 Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image