Αλέξανδρος Στ Βοργίας

Image

Ο γνωστός ισπανικής καταγωγής ακόλαστος αυτός πάπας της Ρώμης (1492-1503), στα 1495 παρενέβη και εμπόδισε το επικείμενο συνοικέσιο του συμμάχου του βασιλιά Φερδινάνδου Β' της Νεαπόλεως με την ανεψιά της τέως βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο, κόρη του αδελφού της Γεωργίου, με προίκα 50.000 δουκάτα, που η Αικατερίνη θα έπαιρνε από τη Βενετία σαν παλαιό χρέος προς αυτήν και εγγύηση το φέουδο της Manfredonia, που προσφέρθηκε για να τεθεί υπό την προστασία της Βενετίας. Ταυτόχρονα η Βενετία δέχτηκε να υιοθετήσει την κόρη του Γεωργίου Κορνάρο, όπως είχε υιοθετήσει την Αικατερίνη, και να θέσει το βασίλειο της Νεαπόλεως υπό την προστασία της! Ο πολύστροφος πάπας αμέσως αντιλήφθηκε πού θα οδηγούσε μια τέτοια «προστασία» και επέστησε την προσοχή του φίλου του Φερδινάνδου, θυμίζοντάς του τι είχε συμβεί στην Κύπρο με την Αικατερίνη, που από βασίλισσά της υποχρεώθηκε από τη «μητέρα» της να αυτοεκθρονιστεί. Ο Φερδινάνδος δεν μπόρεσε να μη συμφωνήσει με τις εύγλωττες υποδείξεις του Αλεξάνδρου Στ' και διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για το συνοικέσιο.