Αλέξανδρος Κύπριος

Κύπριος πολίτης, γνωστός από τα ισπανικά αρχεία των Simancas. Με έγγραφό του της 17ης Αυγούστου 1632 προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Δ' ζήτησε την άδεια να διενεργήσει έρανο στο βασίλειο της Νεάπολης, προκειμένου να συγκεντρώσει τα αναγκαία χρήματα για να απελευθερώσει τους δυο του γιους, που κρατούνταν σκλάβοι στην Τύνιδα. Ο Φίλιππος ενέκρινε την αίτησή του, ενισχύοντας κιόλας τον Αλέξανδρο με 350 σκούδα.