Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ

Image

Γραμματικός και συγγραφέας του 1ου π.Χ. αι. Γεννήθηκε στη Μίλητο περί το 100 π.Χ. Μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στη Ρώμη, όπου αργότερα απελευθερώθηκε. Αναφέρονται σαν έργα του πολυάριθμα βιβλία, μεταξύ των οποίων κι ένα Περί Κύπρου.