Αρχάγγελος Μιχαήλ, Φρέναρος

Image

Η εκκλησία αυτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι μονόκλιτη με τρούλλο και προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα, που επεκτάθηκε δυτικά με την αφαίρεση του δυτικού τοίχου και την ένωσή του με τον νάρθηκα που είναι κι αυτός μονόκλιτος με τρούλλο. Στα δυτικά υπάρχει πρόπυλο τρουλλωτό που στηρίζεται σε τρία οξυκόρυφα τόξα που είναι σήμερα εντοιχισμένα. Τα τύμπανα που κλείουν το βόρειο και το νότιο τόξο και στηρίζουν τον τρούλλο του κυρίως ναού είναι κτισμένα σε υποχώρηση με αποτέλεσμα να διαγράφονται στο μέσο του βόρειου και του νότιου τοίχου του κυρίως ναού αβαθή τυφλά τόξα που σπάζουν τη μονοτονία της εξωτερικής επιφάνειας των τοίχων.

 

Ο ναός είναι κτισμένος με αδρά πελεκημένους πωρόλιθους. Τα τόξα και οι καμάρες του κυρίως ναού είναι ημικυκλικά. Αρχικά η εκκλησία ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες, από τις οποίες σήμερα διακρίνεται μόνο ο αρχάγγελος Γαβριήλ από τη σκηνή του Ευαγγελισμού, στο ανατολικό τμήμα του βόρειου τόξου που στηρίζει τον τρούλλο. Η τοιχογραφία, μαζί με τα λίγα μορφολογικά στοιχεία του ναού, τον χρονολογούν στον 12ο αιώνα. Ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερος του ναού και το πρόπυλο ακόμη νεότερο, των χρόνων της Φραγκοκρατίας.