Θέατρο

Θεατρική γραφή

Image

Αρκετοί σύγχρονοι θεατρικοί συγγραφείς εργάστηκαν κι εργάζονται στην Κύπρο. Εκτός από τα ονόματα των πρωτοπόρων του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα, με τη θεατρική γραφή ασχολήθηκαν και πολλοί άλλοι Κύπριοι συγγραφείς αργότερα.

 

Δεν μπορεί να λεχθεί ότι οι Κύπριοι θεατρικοί συγγραφείς έχουν φθάσει σε υψηλότατο επίπεδο δημιουργίας, όμως η ανοδική πορεία στον τομέα τους είναι εμφανής κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

 

Οι περισσότεροι, ιδίως από τους νεότερους, ξεκίνησαν με τη συγγραφή κυπριακών σκετς για το ραδιόφωνο και θεατρικών σκηνών για την τηλεόραση. Το ραδιοφωνικό σκετς που μεταδίδεται για πολλά συνεχή χρόνια κάθε Κυριακή, έδωσε παλαιότερα μερικά ικανοποιητικά δείγματα της θεατρικής γραφής και συνέβαλε στην πλατύτερη διάδοση του θεάτρου, χωρίς όμως να προχωρήσει ψηλότερα. Αντίθετα, σταμάτησε πια να υπηρετείται από δόκιμους συγγραφείς, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί σε θλιβερό επίπεδο, αν και παρακολουθείται ακόμη από μεγάλη μάζα του κυπριακού λαού.

 

Κατά τα τελευταία χρόνια αρκετοί Κύπριοι θεατρικοί συγγραφείς είδαν τα έργα τους επί σκηνής, είτε από τον ΘΟΚ ανεβασμένα, είτε από άλλους θιάσους. Έργα τους δίνουν επίσης στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

 

Μεταξύ των συγχρόνων Κυπρίων θεατρικών συγγραφέων μπορούμε ν' αναφέρουμε τους Κώστα Μόντη, Κύπρο Χρυσάνθη, Πάνο Ιωαννίδη, Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου, Λεωνίδα Μαλένη, Άντρο Αντωνιάδη, Άντρο Παυλίδη, Μαρία Αβρααμίδου, Μιχάλη Πιτσιλλίδη, Δημήτρη Παπαδημήτρη, Χριστάκη Γεωργίου, Ρήνα Κατσελλή, Μιχάλη Πασιαρδή, Γιώργο Νεοφύτου, Λούλα Γεωργιάδου, Ιάνθη Θεοχαρίδου κ.α.

 

Στον τομέα της συγγραφής παιδικών έργων, τομέα που καλλιεργείται συστηματικά κατά τα τελευταία χρόνια, αναφέρονται οι συγγραφείς Φιλίσα Χατζηχάννα, Έλλη Παιονίδου, Σπύρος Επαμεινώνδας, Σοφία Μουαϊμη, Κίκα Πουλχερίου κ.α.

 

Αρκετοί από τους Κυπρίους θεατρικούς συγγραφείς είναι οργανωμένοι στην Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

 

Φώτο Γκάλερι

Image