Καπνός

Παραγωγή καπνού μετά την ανεξαρτησία

Image

Κατά την περίοδο 1960 - 1966 το 95% του καπνού που εκαλλιεργείτο στην Κύπρο ήταν Ανατολίτικος του τύπου Μυρωδάτα Σμύρνης, ενώ οι καλλιεργούμενες ποσότητες καπνού τύπου Λατάκειας ήταν πολύ λίγες. Εκαλλιεργείτο επίσης ελάχιστη ποσότητα καπνού Βιργινίας.

 

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι και τα γεγονότα του 1974.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960 - 1966

 

Έτος Καπνός τύπου Σμύρνης Καπνός τύπου Λατάκειας Καπνός Βιργινίας Σύνολο παραγωγής σε τόνους Μεικτή αξία σε £’000

1960

697

34

-

731

152

1961

846

37

-

883

205

1962

938

57

8

1.003

222

1963

712

37

28

777

281

1964

861

93

12

966

326

1965

2.003

250

80

2.333

784

1966

671

21

28

720

255

 

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την κατάληψη της Καρπασίας, της μόνης καπνοπαραγωγικής περιοχής, έγιναν και γίνονται προσπάθειες καλλιέργειας καπνού στις ελεύθερες περιοχές για παραγωγή των ποσοτήτων καπνού που χρειάζονται οι καπνοβιομηχανίες, αλλά και για την επαναδραστηριοποίηση γεωργών από την Καρπασία. Σε αρκετές ελεύθερες περιοχές και κυρίως στην επαρχία Πάφου, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, γίνεται καλλιέργεια τόσο του καπνού Βιργινίας όσο και Ανατολίτικου.

 

Τα αποτελέσματα από την καλλιέργεια καπνού στο μικρό αυτό διάστημα είναι μάλλον ενθαρρυντικά και πιστεύεται ότι θα επιτευχθεί η παραγωγή της απαιτούμενης ποσότητας που να καλύπτει τις ανάγκες της Κύπρου, τόσο για τον περιορισμό εξαγωγής συναλλάγματος, όσο και για τη δραστηριοποίηση αρκετών γεωργών στις ελεύθερες περιοχές.

 

Η εξέλιξη της καλλιέργειας καπνού για μια 25ετία μετά την ανεξαρτησία, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ

 

Έτος Έκταση (σκάλες) Ολική παραγωγή σε χιλιόγραμ. Μέση απόδοση χλγ/σκάλα

1960

13.085

742,857

56,8

1965

29.794

2.370,990

79,6

1972

12.685

972,310

76,6

1975

157

8,139

51,8

1976

1.382

117,816

85,3

1977

1.576

109,923

69,7

1978

2.173

219,225

100,8

1980

2.547

267,208

104,9

1981

2.480

350,520

141,3

1982

950

173,000

182,1

1983

890

204,000

229,2

1984

1.076

292,000

271,4

1985

1.493

316,000

211,7

 

Στην Κύπρο καλλιεργούνται και σήμερα δυο τύποι καπνού, ο Ανατολίτικος καπνός με δυο ποικιλίες (α. Σολούκ και β. Έλσεμπερκ, και ο καπνός Βιργινίας με επίσης δυο ποικιλίες (α. τη C 139 και β. τη Harrisson Special). Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί ότι μετά το 1974 η παραγωγή καπνού τύπου Βιργινίας αυξήθηκε αισθητά σε βάρος του καπνού Ανατολίτικου τύπου, έτσι που σε ορισμένα χρόνια η παραγωγή καπνού τύπου Βιργινίας ήταν 4 - 6 φορές μεγαλύτερη από την παραγωγή καπνού Ανατολίτικου τύπου. Επίσης κατά την περίοδο αυτή, αυξήθηκε αισθητά (υπερδιπλασιάστηκε) η μέση κατά σκάλα απόδοση σε χιλιόγραμμα. Σ' αυτό συνέβαλαν ουσιαστικά η εφαρμογή καλύτερων τρόπων παραγωγής και η συμπληρωματική άρδευση. Η αξία της παραγωγής σε τιμές παραγωγού ανερχόταν το 1984 σε £276.816 και το 1985 σε £343.334.


Η αξία της παραγωγής καπνού, κατά τα έτη 1990-2002, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα (ολόκληρη η παραγωγή καπνού, μετά τη σχετική επεξεργασία, διατίθεται μέσω του Συνεργατικού Οργανισμού Καπνοπαραγωγών στις καπνοβιομηχανίες του τόπου):

 

 

....