Αλόκοπον

Ποικιλία κριθαριού με στάχυα μακριά και αραιά και με κόκκους αδρούς. Καλλιεργείται και στην Κύπρο.