Αρκοπουρνελιά

Image

Προύμνη η εμβολιαζομένη, κοινώς αγριοκορομηλιά. Επιστ. όνομα: Prunus insititia. Αγγλικά: Bullace plum. Οικογένεια: Ροδιδών.

 

Αυτοφυόμενο στην Κύπρο άγριο δέντρο. Οι καρποί του είναι τα άγρια κορόμηλα. Το δέντρο χρησιμοποιείται ως υποκείμενο για εμβολιασμούς ήμερων ποικιλιών προύμνης.