Μελανδρύνας δάση

Με την ονομασία αυτή υπάρχουν δυο μικρά γειτονικά δάση στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Κερύνειας, μεταξύ των χωριών Άγιος Αμβρόσιος και Καλογραία. Τα δάση αυτά είναι γνωστά σαν Μελανδρύνα Αρ. 1 και Μελανδρύνα Αρ. 2. Το πρώτο δάσος έχει έκταση 73,2 εκτάρια (547 σκάλες) και το δεύτερο 24,7 εκτάρια (184,5 σκάλες).

 

Από διοικητικής απόψεως, το πρώτο βρίσκεται στη διοικητική έκταση του χωριού Άγιος Αμβρόσιος και το δεύτερο στη διοικητική έκταση του χωριού Καλογραία. Τα δυο δάση οφείλουν την ονομασία τους στο μοναστήρι της Παναγίας Μελανδρύνας*, που βρίσκεται στα βόρειά τους.

 

Τα δάση της Μελανδρύνας βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του Πενταδάκτυλου και το ανάγλυφο στην περιοχή τους έχει μια κλίση προς τα βόρεια, δηλαδή προς τη θάλασσα. Το υψόμετρο στην περιοχή του δάσους Μελανδρύνα Αρ. 1 κυμαίνεται μεταξύ 150 και 340 μέτρων, και στην περιοχή του δάσους Μελανδρύνα Αρ. 2 μεταξύ 170 και 220 μέτρων.

 

Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος Μελανδρύνα Αρ. 1 βρίσκεται πάνω στον φλύσχη της Κυθρέας, τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες και εδάφη τέρρα ρόζα. Η περιοχή του δάσους Μελανδρύνα Αρ. 2 βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας και τις προσχώσεις των αναβαθμίδων πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα και ξερορεντζίνες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχονται τα δάση κυμαίνεται μεταξύ 450 και 470 χιλιοστομέτρων.

 

Το δάσος Μελανδρύνα Αρ. 1 προσεγγίζεται στα νότια από τον σκυρόστρωτο δρόμο που συνδέει το χωριό Άγιος Αμβρόσιος με το μοναστήρι του Αντιφωνητή.

 

Τα κυριότερα είδη βλάστησης στα δάση είναι πεύκα, αόρατοι, αντρουκλιές, αγριοελιές, στερατζ'ιές, σχινιές, ρασ'ιά, ξισταρκές.