Λάρνακα επαρχία

Βλάστηση

Image

Η επαρχία της Λάρνακας διαθέτει μια σχετικά πλούσια χλωρίδα, η οποία περιλαμβάνει και ενδημικά είδη. Η βλάστηση είναι ιδιαίτερα πλούσια στις λοφώδεις και ορεινές περιοχές, όπου βρίσκεται και η μεγαλύτερη έκταση των κρατικών δασών της επαρχίας. Τα κυριότερα δέντρα και θάμνοι που φυτρώνουν είναι τα πεύκα, οι αγριοελιές, οι αγριοχαρουπιές, οι αντρουκλιές, οι σχινιές, οι τρεμιθιές, οι στερατζ΄ιές, οι θυμαριές, οι σφένδαμνοι, οι ξισταρκές, οι σπαλαθκιές και άλλα. Τα κυριότερα κρατικά δάση στην επαρχία είναι τα ακόλουθα: Αετόμουττη, Σταυροβούνι, Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου και Ξυλοφάγου. Τα χαμηλά δάση της Ορμήδειας, Ξυλοτύμπου και Ξυλοφάγου έπαυσαν πλέον να υπάρχουν, γιατί κόπηκαν και μετατράπηκαν σε καλλιεργούμενη έκταση.