Λάρνακα επαρχία

Αλιεία

Image

Η παράκτια θέση της επαρχίας Λάρνακας και το μεγάλο μήκος των ακτών της (78 χιλιόμετρα) συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αλιείας. Στην επαρχία δημιουργήθηκαν και λειτουργούν αλιευτικά καταφύγια στη Ξυλοφάγου, την Ορμήδεια, τη Ξυλοτύμπου, τη Δεκέλεια, την πόλη της Λάρνακας, το Μαζωτό και το Ζύγι. Το 1984 υπήρχαν στα αλιευτικά αυτά καταφύγια 213 ψαρόβαρκες, που αντιπροσώπευαν το 39,0% των ψαρόβαρκων ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου. Η κατανομή των ψαρόβαρκων στα αλιευτικά καταφύγια της επαρχίας έχει ως εξής: 12 στη Ξυλοφάγου, 21 στην Ορμήδεια, 8 στη Δεκέλεια, 154 στην πόλη της Λάρνακας, 2 στο Μαζωτό και 16 στο Ζύγι. Η παράκτια αλιεία με ψαρόβαρκες απασχολούσε (το 1984) 447 κατοίκους της επαρχίας από ένα σύνολο 1.106 για ολόκληρη την Κύπρο. Εξάλλου στα αλιευτικά καταφύγια της Λάρνακας και της Ορμήδειας υπήρχαν το 1984 από μια τράτα, από ένα σύνολο 10 τρατών για ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο.