Αλουπόχορτον

Image

Παιωνία η κοράλλινος, Paeonia corallina, κοινώς πηγούνια. Οικογένεια: Ρανουγκουλιδών. Αγγλ: Cord paeony. Αυτοφυόμενο στην Κύπρο καλλωπιστικό αγριόχορτο. Λέγεται και ψατζ'ή και αρκοψατζ'ή.