Όπυρος

Ονομασία των φυτών άγχουσα που αυτοφύονται στην Κύπρο. Απαντώνται και με αρκετές άλλες ονομασίες όπως μόγλωσσον, βουδόγλωσσον, μελισσόχορτον κ.α. Βλέπε λήμμα μελισσόχορτον (αρ. 2).