Μπύρα

Η Ιστορία της μπύρας

Image

Η μπύρα δεν αποτελεί προϊόν του οποίου ο τρόπος παρασκευής επινοήθηκε πρόσφατα. Απεναντίας υπάρχουν μαρτυρίες ότι αυτή ήταν γνωστή και εχρησιμοποιείτο από αρχαιοτάτων χρόνων. Στο βιβλίο του «Μπύρα και κατασκευή της κατά τους Προϊστορικούς χρόνους», ο Δρ Ε. Χούπερ εκφέρει τη γνώμη ότι οι Βαβυλώνιοι έπιναν μπύρα από το 5000  π.Χ. και ότι αυτή αποτελούσε μέρος της τροφής τους. Σε αρχαία κείμενα περιγράφεται η παρασκευή της από τους Βαβυλώνιους οι οποίοι μάλιστα τη χρησιμοποιούσαν και για θρησκευτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα στη Βαβυλώνα βρέθηκε μια σφραγίδα  4000 χρόνων που περιέχει τον ύμνο στην Ninkasi τη θεά της Ζυθοποιίας. Αυτός ο ύμνος είναι ταυτόχρονα και συνταγή μπύρας. 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει παραγωγή μπύρας από κριθάρι στην Αίγυπτο. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν συνταγές για την παρασκευή της αλεξανδρινής μπύρας. Μέχρι της εποχής του Μωαμεθανισμού η Αίγυπτος παρήγε πολλή μπύρα και ο Φρανκ Α. Κίνγκ στο βιβλίο του «Η μπύρα έχει τη δική της ιστορία» αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι κατά το 1300 π.Χ. έπιναν περισσότερη μπύρα παρά κρασί.

 

Στην αρχαία Ελλάδα ήταν λιγότερο γνωστή από ό,τι στην Αίγυπτο, από την οποία διαδόθηκε στην Ευρώπη στους Ρωμαίους, Γαλάτες, Ισπανούς κ.α. Στη Γερμανία η χρήση της μπύρας την εποχή του Καίσαρα (100-44 π.Χ.) ήταν γενική. Την εποχή του Καρόλου του Μεγάλου (768-814) η καλλιέργεια του λυκίσκου εμφανίζεται στα μοναστήρια και αναφέρεται η χρησιμοποίησή του για πρώτη φορά στη ζυθοποιία.

 

Όμως άμεσος πρόγονος της τελειοποιημένης μορφής μπύρας είναι ένα ποτό των Γαλατών που βελτιώθηκε στα μοναστήρια και στα αββαεία της Γαλλίας μετά τις Σταυροφορίες.

 

Η αληθινή μπύρα γεννήθηκε ουσιαστικά τον 15ο αιώνα με την προσθήκη των σπόρων της αγριοκολοκυθιάς στις πρώτες ύλες που εχρησιμοποιούντο ως τότε στην παρασκευή της. Τον 15ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε επίσης η θήμη στη Βαυαρία. Τέλος τον 19ο αιώνα οι εργασίες του Λουί Παστέρ οδήγησαν στη μέθοδο της παστερίωσης που έδωσε στη μπύρα την τελική της μορφή, ενώ η εφεύρεση της βιομηχανικής ψύξης επέτρεψε την παραγωγή μπύρας σ’ όλες τις εποχές του χρόνου. Η ραγδαία ανάπτυξη της ζυθοποιίας άρχισε πριν από 170 χρόνια περίπου με τη διεύρυνση και τον πολλαπλασιασμό των ζυθοβιομηχανιών της Βαυαρίας και της Αυστρίας. Στις αρχές του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η παραγωγή μπύρας επεκτάθηκε πέραν της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής και διαδόθηκε σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

 

Πηγή:

www.polignosi.com