Πεδιάδες

Θαλάσσιες αναβαθμίδες

Θαλάσσιες αναβαθμίδες αναπτύσσονται κατά μήκος των ακτών της ανατολικής Μεσαορίας και επεκτείνονται σε βάθος 1-4 χιλιομέτρων από την ακτή. Στην περιοχή Αμμοχώστου-Παραλιμνίου η λωρίδα των αναβαθμίδων έχει πλάτος 1 χιλιομ. ενώ στην περιοχή Τρικώμου φθάνει σε βάθος 4 χιλιομ. από την ακτή. Οι αναβαθμίδες αυτές σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης του Πλειστοκαίνου (Τυρρήνιον), δηλαδή πριν από 100.000 χρόνια και αποτελούνται από κροκάλες, κροκαλοπαγή, άμμους και οργανογενείς ασβεστολιθικούς ψαμμίτες. Το πάχος τους σπανίως υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

 

Αλλουβιακές και Σύγχρονες Αποθέσεις: Οι αλλουβιακές αποθέσεις που συνίστανται από άμμους, ιλή, πηλό και χαλίκια, καλύπτουν ένα τεράστιο μέρος της ανατολικής Μεσαορίας και ένα σημαντικό τμήμα της δυτικής Μεσαορίας. Αποτελούν προϊόντα διάβρωσης των διαφόρων εκρηξιγενών και ιζηματογενών σχηματισμών που εναπετέθησαν πάνω σε όλους τους αρχαιότερους σχηματισμούς μετά την πλήρη ανάδυση της Μεσαορίας από τη θάλασσα. Όπως ήταν φυσικό, το αλλούβιον αναπτύχθηκε κυρίως κατά μήκος των κοιλάδων των μεγάλων ποταμών, δηλαδή του Γιαλιά και του Πεδιαίου προς ανατολάς και του Σερράχη και του Οβγού προς τα δυτικά. Το πάχος των αλλουβιακών και γενικά των σύγχρονων αποθέσεων ποικίλλει από 1 μέχρι 20 μέτρα. Εκτός από το αλλούβιον, κατά μήκος των ποταμών σχηματίζονται αναβαθμίδες περιορισμένης έκτασης που αποτελούνται από χαλίκια, άμμο και ιλύ. Οι σύγχρονες αυτές ποτάμιες αναβαθμίδες βρίσκονται 1 μέχρι 4 μέτρα πάνω από το επίπεδο της σημερινής κοίτης και αντιστοιχούν προς τα παλαιότερα πεδία πλημμύρας των ποταμών.