Σεισμοί

Σεισμολογικός σταθμός και αντισεισμικά μέτρα

Image

Ο Σεισμολογικός Σταθμός: Για λεπτομερή μελέτη της σεισμικότητας της Κύπρου και της σεισμικής επικινδυνότητας των διαφόρων περιοχών της ιδρύθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως του υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σεισμολογικός σταθμός. Ως τόπος ανέγερσής του επελέγη μικρός λόφος κοντά στο χωριό Μαθιάτης της επαρχίας Λευκωσίας. Ο πρώτος σεισμογράφος εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το 1984. Το 1987 ο σταθμός εξοπλίστηκε με νέα σύγχρονα όργανα καταγραφής των σεισμών, σεισμογράφους, σεισμόμετρα και επιταχυνσιογράφους. Προς επέκταση του σεισμολογικού δικτύου, ώστε να καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο, εγκαταστάθηκαν δυο σεισμόμετρα, ανά ένα στην Αγία Νάπα και την Πέγεια, τα οποία συνδέθηκαν με τον κεντρικό σταθμό του Μαθιάτη τηλεπικοινωνιακώς.

 

Αντισεισμικά μέτρα: Προς αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών οι χώρες που βρίσκονται σε σεισμόπληκτες ζώνες της γης έχουν υιοθετήσει ειδικούς αντισεισμικούς κανονισμούς ώστε όλα τα κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα και οικοδομές να είναι αντισεισμικά, δηλαδή να αντέχουν σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ανάλογα αντισεισμικά μέτρα εισήχθησαν και εφαρμόζονται υποχρεωτικά από το 1986 και στην Κύπρο. Με βάση τα μέτρα αυτά, όλα τα οικοδομικά έργα θα πρέπει να μελετώνται και κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αναλάβουν εκτός από τα προβλεπόμενα συνήθη φορτία και τις δυνάμεις που προκαλούνται από τους σεισμούς. Για τους σκοπούς των μέτρων αυτών η Κύπρος χωρίζεται σε τρεις ζώνες με βάση τις σεισμικές εντάσεις που αναφέρονται (Σχήμα 3). Οι σεισμικές ζώνες καθορίστηκαν με βάση τα δεδομένα 60 σεισμών με μέγεθος μεγαλύτερο του 6 στην κλίμακα Ρίχτερ που έπληξαν την Κύπρο μεταξύ του 180 π.Χ. και του 1980 μ.Χ. Βάσει των στοιχείων αυτών η πλέον σεισμόπληκτη περιοχή της Κύπρου είναι η παράκτια ζώνη που εκτείνεται από την Πάφο προς Λεμεσό και Λάρνακα και καταλήγει στην Αμμόχωστο, περιλαμβάνοντας και σημαντικό μέρος της ανατολικής Μεσαορίας. Η ζώνη δε με τη μικρότερη σεισμική δραστηριότητα και τη χαμηλότερη σεισμική επικινδυνότητα είναι η οροσειρά του Τροόδους (βλέπε Σχήμα 3).

 

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ