Αχνί

Image

Όρμος στα νοτιοανατολικά του χωριού Κούκλια. Τον όρμο αυτό αναφέρει ο Στράβων: «Εἶτα Τρήτα καί Βοός Οὐρά καί Παλαίπαφος, ὃσον ἐν δέκα σταδίοις ὑπέρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένη, ὑφόρμον ἒχουσα...»

 

Κατά την αρχαιότητα ο όρμος αυτός εχρησιμοποιείτο για να προσορμίζονται πολλά καράβια που έφερναν προσκυνητές στον ναό της Αφροδίτης στα Κούκλια (Παλαίπαφος), και μπορεί να θεωρηθεί ως το επίνειο της Παλαιπάφου.

 

Στην γυμνή σήμερα πεδινή έκταση του όρμου υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταντο κατά την αρχαιότητα διάφορα οικοδομήματα, ενώ διάφοροι παλαιότεροι συγγραφείς αναφέρουν ότι είχαν δει ερείπια (Γ.Σ. Φραγκούδης, Σακελλάριος, Χόκαρθ κ.ά.). Τα ερείπια αυτά ο Von Hammer θεώρησε ως λείψανα παλαιού λιμανιού, ενώ ο Cesnola ως απομεινάρια ναού της Αναδυομένης Αφροδίτης, ο Guillemard ως κατάλοιπα αρχαίων πιεστηρίων και μερικοί άλλοι ως ειδωλολατρικά σύμβολα.

 

Μελετώντας σήμερα τα τοπωνύμια της περιοχής μεταξύ Γεροσκήπου και Κουκλιών, διαπιστώνουμε την ύπαρξη τοπωνυμίου με το όνομα Αχνί στην Αχέλεια, νοτιοανατολικά του ποταμού της Έζουσας, καθώς και άλλου τοπωνυμίου με το ίδιο όνομα ανάμεσα στους ποταμούς Χάποταμι και Διαρίζο. Και τα δυο βρίσκονται δίπλα σε όρμους. Όμως μόνο ο όρμος στα νοτιοανατολικά των Κουκλιών ανταποκρίνεται στην περιγραφή του Στράβωνος, στον οποίο εξ άλλου άραζαν καΐκια μέχρι και την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας για να φορτώσουν τα χαρούπια της περιοχής.

 

Ωστόσο οι περιγραφές των Φραγκούδη και Σακελλαρίου, καθώς και του Χόκαρθ, υποδηλώνουν κι έναν τρίτο όρμο στα νοτιοδυτικά των Κουκλιών, σε περιοχή γνωστή σήμερα στους κατοίκους των γειτονικών χωριών με το όνομα Στυλλάρκα. Στην περιοχή, δηλαδή, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα δυο μονόλιθοι για τους οποίους κάνουν λόγο οι πιο πάνω συγγραφείς.

 

Είναι πολύ πιθανό να έχει διαφοροποιηθεί η ακτή εκείνη από την εποχή του Στράβωνος μέχρι σήμερα, εξαιτίας προσχώσεων των ποταμών που εκβάλλουν εκεί.

 

Η ονομασία Αχνί θα πρέπει να προήλθε από την λέξη άχνη, που υποδηλώνει τον ατμό που βγαίνει από το νερό στην ατμόσφαιρα.