Άγιος Ρηγίνος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα. Βρισκόταν στην επαρχία Λεμεσού. Σε παλαιούς χάρτες (της περιόδου της Βενετοκρατίας και μεταγενέστερους) βρίσκεται σημειωμένος ως S. Rigeno ή και S. Reno στα νότια του σημερινού χωριού Μονάγρι, περίπου στη σημερινή περιοχή της Άλασσας.

 

Το χωριό ιδρύθηκε προφανώς κατά τα Βυζαντινά χρόνια και πήρε την ονομασία του αγίου Ρηγίνου που αναφέρεται ότι είχε μαρτυρήσει κοντά στο χωριό Φασούλα της Λεμεσού.

 

Τον Άγιο Ρηγίνο μνημονεύουν τόσο ο χρονικογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (15ος αιώνας) όσο και ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας). Και οι δύο δίνουν την πληροφορία ότι το χωριό αυτό ήταν φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, και ένα από εκείνα που ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Α’ (1382-1398) είχε παραχωρήσει στον αδελφό του, τον κόμη της Τριπόλεως Ιωάννη ντε Λουζινιάν.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει το χωριό με αρκετά παραφθαρμένη την ονομασία του (Άγιος Ρόης - S. Roii αλλά και S. Roy) περιλαμβάνει το φέουδο αυτό ως ένα των πολλών που αρχικά βρίσκονταν στην κατοχή του Τάγματος των Ναϊτών ιπποτών και που το 1313, μετά τη διάλυση του Τάγματος αυτού, εδόθησαν στο Τάγμα των Ιωαννιτών ιπποτών. Ωστόσο η παραχώρησή του στον Ιωάννη ντε Λουζινιάν σημαίνει ότι, είτε σχετικά σύντομα αφαιρέθηκε από τους Ιωαννίτες ιππότες, είτε επρόκειτο για δύο διαφορετικά χωριά.

 

Ο Άγιος Ρηγίνος φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.