Αμυκή

Image

Η Αμυκή, άλλως Κιττία, αναφέρεται ως θυγατέρα του Σαλαμίνου, βασιλιά της Κύπρου. Κατά μια μυθολογική παράδοση, παντρεύτηκε τον Κάσο γιο του Ινάχου (που σχετίζεται προς το όρος Κάσιος της Αργολίδος) και μαζί πήγαν στη Συρία. Την Αμυκή ακολούθησαν στη Συρία και αρκετοί Κύπριοι, που κατοίκησαν στην ακρόπολη της μετέπειτα πόλης Αντιγόνιας. Ο Κάσος επέτρεψε και σε Κρήτες να εγκατασταθούν στον ίδιο χώρο. Απόγονοι αυτών των Κυπρίων και Κρητών, μεταφέρθηκαν από τον Σέλευκο, όταν ο τελευταίος κατέστρεψε την Αντιγόνια, και πήραν μέρος στην ίδρυση της Αντιόχειας της επί του Ορόντου.

 

Σύμφωνα προς την ίδια παράδοση, η Αμυκή όταν πέθανε, τάφηκε σε απόσταση 100 σταδίων από την πόλη Αντιγόνια κι η περιοχή εκείνη ονομάστηκε γι’αυτό Αμυκή— Άμκ στα συριακά.

 

Έτσι η Αμυκή θεωρείται ως προσωποποίηση της πεδιάδας Άμκ της Συρίας, που αναφέρεται ήδη με το όνομα αυτό από τις αρχές του 14ουπ.Χ. αιώνα, στις πινακίδες της Αμάρνα. Η παράδοση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο των σχέσεων Κύπρου – Συρίας -Παλαιστίνης, που αντανακλώνται και στον δεύτερο ομηρικό ύμνο.