Αγία Νάπα ακρωτήριο

Image

Άλλη, μεσαιωνική ονομασία του ακρωτηρίου Γκρέκο ή Πηδάλιον. Με την ονομασία «ακρωτήριο Αγίας Νάπας» (capo di Sanda Napa) απαντάται στην «Ιστορία της Κύπρου» του Φλωρίου Βουστρωνίου (16ος αιώνας). Σε παλαιούς χάρτες δεν απαντάται η ονομασία «Αγία Νάπα» για το ακρωτήριο αλλά η ονομασία Γκρέκο (λ.χ. Capo de la Griega).