Άγιος Δημήτριος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα και είναι άγνωστο πότε και γιατί διαλύθηκε. Ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, όπως είναι ο χάρτης του Abraham Ortelius του έτους 1573, στον οποίο ο οικισμός απαντάται ως S. Dimitri, σε τοποθεσία κάπου νοτιοανατολικά του χωριού Κυθρέα, στην επαρχία Λευκωσίας.