Άγιος Μαρίνος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα και είναι άγνωστο πότε διαλύθηκε και για ποιο λόγο. Η μόνη πληροφορία που έχουμε, είναι ότι βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, για παράδειγμα, ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος ως S. Marino, σε περιοχή κάπου βορειοδυτικά του χωριού Κοκκινοτριμιθιά, στην επαρχία Λευκωσίας.