Βαλανάς

Image

Παιδικό παιγνίδι που κατασκευαζόταν από βαλανίδιν ή βαλάνιν (καρπός της δρυός) από παιδιά σε παλαιότερες εποχές κατά τις οποίες οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν επέτρεπαν την ύπαρξη και αγορά έτοιμων παιγνιδιών.

 

Το βαλάνιν αφού το έκοβαν οριζόντια στη μέση, το διαπερνούσαν κάθετα με λεπτό ξυλαράκι σχηματίζοντας έτσι είδος σβούρας (ασγούρας). Το κατασκεύασμα αυτό λεγόταν βαλανάς.