Βουστρώνιος Ιερώνυμος

Μέλος της οικογένειας των Βουστρωνίων, που έζησε τον 16ο αιώνα, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Είναι γνωστός μόνο από σωζόμενη επιστολή προς αυτόν του Φλωρίου Βουστρωνίου. Στην επιστολή αυτή ο Φλώριος αποκαλεί τον Ιερώνυμο εξάδελφό του, αλλά και «εξαίρετο ιππότη» (al magnifico cavalier) και «εξοχότατο», όμως δεν γνωρίζουμε ποίον ακριβώς τίτλο ή και ποιό αξίωμα κατείχε.

 

Με την επιστολή προς τον εξάδελφό του Ιερώνυμο, ο Φλώριος τον πληροφορεί ότι του αφιερώνει (και του στέλνει) μεταφρασμένα (από τη γαλλική στην ιταλική) τα προνόμια και καθήκοντα των ιπποτών που ίσχυαν στην Κύπρο κατά την προγενέστερη περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Τόσο η επιστολή όσο και το κείμενο περί ιπποτών του Φλωρίου, σε ελληνική μετάφραση των Άντρου Παυλίδη και Άννας Ερκολάνι, περιελήφθησαν ως παράρτημα στην ελληνική έκδοση από τους ιδίους της «Ιστορίας» του Φλωρίου Βουστρωνίου (Λευκωσία, 1998).