Βραγαδίν Λούκα

Ευγενής αξιωματούχος του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, που έζησε κατά τον 15ο αιώνα. Αναφέρεται από τον Φλώριο Βουστρώνιο ως ένας εξ’ εκείνων που ευεργετήθηκαν με παραχώρηση ιδιωτικών φέουδων από το βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β΄ (1460 – 1473). Κατά την αναδιανομή των φέουδων που έκανε ο Ιάκωβος, ο Λούκα Βραγαδίν πήρε τα χωριά Μαύρο, Μαρίες και Τρεμιθιά. Πρόκειται για το σημερινό χωριό Κοκκινοτριμιθιά, κοντά στο οποίο βρίσκονταν άλλα δύο γειτονικά χωριά, το Μαύρο και η Μαρία, γνωστά και με το κοινό όνομα Μαυρομαρίες. Τα δύο αυτά χωριά δεν υπάρχουν σήμερα, επιζούν όμως τα τοπωνύμια.