Βελαμόν Κάρλος Carlos de Velamon

Απεσταλμένος στην Κύπρο του αντιβασιλιά της Νεαπόλεως (Ιταλία) κόμητος Μπεναβέντε (Benavente) του Οκτώβριο του 1608. Αποστολή του Κάρλος Βελαμόν στην Κύπρο ήταν η διερεύνηση των επικρατουσών στο νησί συνθηκών και η μελέτη των αμυντικών δυνατοτήτων των Τούρκων, στα πλαίσια προσπαθειών για κατάληψη της Κύπρου από τους Ισπανούς σύμφωνα προς σχέδιο που είχε υποβάλει ο Πέτρος Αβεντάνιος*, ισπανικής καταγωγής Κύπριος ευπατρίδης.

 

Ο αντιβασιλιάς της Νεαπόλεως απέστειλε στην Κύπρο τον Βελαμόν ύστερα από υπόδειξη του Ισπανού πρεσβευτή στη Νεάπολη, ο οποίος ενεργούσε κατόπιν εντολών από την Μαδρίτη, όπου είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για κατάληψη της Κύπρου ύστερα από ενέργειες του Πέτρου Αβεντάνιου. Ο Βελαμόν εθεωρείτο έμπειρος περί τα στρατιωτικά αμυντικά έργα, και πιστός φίλος των Ισπανών. Αναχώρησε για την Κύπρο από την Νεάπολη τον Οκτώβριο του 1608 και αφού μελέτησε την επικρατούσα στο νησί κατάσταση, επέστρεψε στη Νεάπολη μέσω Γένουας.

 

Ύστερα από αντιπαράθεση και σύγκριση διαφόρων εγγράφων, σύγχρονοι μελετητές ταυτίζουν του Κάρλος Βελαμόν προς τον Γάλλο ιππότη Κάρολο ντε Μπελμοντέ (Charles de Belmonte).