Βέρας Άνθιμος

Image

Λαρνακέας λόγιος του 19ου αι., εκδότης των επιστολών του Συνεσίου, επισκόπου Κυρήνης. Ίχνη της οικογένειας βρίσκουμε σε αχρονολόγητο σημείωμα βιβλίου, εκδόσεως Ιασίου, στα 1869, κτήματος του λογίου διδασκάλου Φιλοθέου του Λαρνακέως, στο οποίο μεταξύ άλλων διαβάζουμε: «Ὁ γράψας τά παρόντα Χατζηγεώργης υἱός Φραγκέσκου Βέρα υἱοῦ γερολεμεῖ». Δεν αποκλείεται συγγένεια του τελευταίου και του Φιλοθέου (δίδαξε στη Λάρνακα 1733 - 1736). Απόγονοι της οικογένειας ζουν και σήμερα στην Ελλάδα ˙ μεταξύ τους ο καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και λογοτέχνης Σόλων Βέρας.