Βοντιτζιάνος Αντώνιος Ανδρέου

Οικογένεια Βοντιτζιάνοι

Image

Έμπορος στη Λάρνακα και υποπρόξενος του Ηνωμένου βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας στην Κύπρο. Γεννήθηκε το 1815 και πέθανε το 1885. Ανέλαβε ως υποπρόξενος προ της 28 Μαρτίου 1853- 1885 οπότε απελύθη. Ξαναδιορίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1856 ως λίγο πριν τις 30 Αυγούστου  1861, οπότε συνελήφθη από τον Άγγλο (υπο)πρόξενο [R.H. Lang] στη Λάρνακα υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Βοντιτζιάνος, «εισέβαλε στο σπίτι μου καταπατώντας την προξενική μου τιμή». Στο δραγομάνο του συμπεριφέρθηκε όμοια. Γι’ αυτό ο Βοντιτζιάνος ζητεί από τον ομόλογό του στη Λεμεσό Ε.Ν. Φραγκούδη στις 30 Αυγούστου 1861 να έλθει στη Λάρνακα να υπερασπιστεί την τιμή των χωρών που εκπροσωπούσαν και να τον αντικαταστήσει. Ο Αντώνιος Βοντιτζιάνος προσθέτει ότι είχε λάβει επιστολές του πρέσβεως της Σουηδίας - Νορβηγίας στην Κωνσταντινούπολη και του γενικού προξένου στη Σμύρνη, που βεβαίωναν ότι δεν είχε παυθεί (Hill, IV, σσ. 230-231).

Φώτο Γκάλερι

Image